MJMS SWEDEN AB

VILLKOR

Vilkor och garantier i enlighet med SMO Svensk Motoroptimering AB's riktlinjer

Allmänna villkor

 

 • Om tidsbokning avbokas med mindre än 24 timmar till avtalad tid debiteras 500 kr.

 

 • Om kund ej kommer till avtalad tid utan att meddela detta, debiteras 1000 kr.

 

 • Om kundbil redan är modifierad och kund väljer att avbryta optimeringen, debiteras 800 kr.

 

 • Om kund bokar tid för om-optimering bil som ej blivit återställd vid service debiteras 800 kr.

 

 • Kunden ansvarar för att bilen är i tillräckligt gott skick för en optimering.

 

 • MJMS SWEDEN AB står ej för lånebil om inte annat avtalas

 

 • .MJMS SWEDEN AB står ej för förlorad arbetsinkomst eller tid i samband med optimering.

 

 • MJMS SWEDEN AB står ej för resekostnader i samband med optimering.

 

Vi är ansvarsförsäkrade mot trafikolyckor med kundbil samt om skada skulle ske på kundbil i samband med optimeringstillfället.

Motor och växellådsgaranti!

 Allmänna villkor och omfattning

 

 • Optimeringen skall ha utförts av MJMS SWEDEN AB (SMO).

 

 • Kunden måste ha betalat kostnaden för garantin före eventuellt garantianspråk.

 

 • Garantin måste tecknas vid samma datum som det ursprungliga optimeringstillfället.

 

 • Garantin gäller i två år från optimeringstillfället.

 

 • Ett extra optionsår kan köpas till i direkt anslutning till den tvååriga garantins utgång. Garantin upphör dock när fordonet blivit 3 år från första registrering.

 

 

 • Garantin gäller även för skada med tillverkningsfel som orsak.

 

 • Garantin gäller endast under den tid fordonets omfattas av tillverkarens nybilsgaranti, dock max 3 år från första registreringsdatum.

 

 • Service skall vara utförd enligt tillverkarens serviceplan under hela garantitiden av auktoriserad återförsäljarverkstad och med originalkomponenter.

 

 • Garantin omfattar motor och växellåda och dess ingående komponenter, dock ej slitagedelar såsom koppling/svänghjul, tändspolar/stift, givare etc.

 

 

Undantag

 

 • Garantin gäller ej när fordonet byter ägare.

 

 • Garantin gäller ej när fordonet passerat 10.000 mil.

 

 • Garantin gäller ej om återförsäljaren eller försäkringsbolaget meddelats att fordonet är optimerat.

 

 • Garantin gäller ej om fordonet använts för tävlingsliknande former, utsatts för handhavandefel eller vid stöld.

 

 • Garantin gäller ej om motor eller växellåda gått med för låg oljenivå.

 

 • Garantin gäller ej om föraren underlåtit att begränsa skadans omfattning.

 

 • Garantin omfattar ej hög oljeförbrukning.

 

Övrigt

 

 • MJMS SWEDEN AB (SMO) har fri rätt att neka garantitecknande av enskilda fordon.

 

 • Kostnader för felsökning ersätts ej.

 

 • Kostnader utöver fordonsskadan ersätts ej, t.ex bärgning, hyrbil, utebliven inkomst, kost och logi.

 

 • Kostnad för den tvååriga garantin är 2000 kr inkl moms.

 

 • Kostnad för den ettåriga tilläggsgarantin är 1000 kr inkl moms.

 

Vid garantianspråk

 

 • Vid misstanke om skada på motor eller växellåda skall MJMS SWEDEN AB (SMO) först kontaktas och bilen om möjligt återställas till ursprungligt skick.

 

 • Kostnader för felsökning eller reparation som utförts utan vårt skriftliga godkännande ersätts ej.

 

 • MJMS SWEDEN AB (SMO) har rätten att välja verkstad för garantireparation.

 

 • I första hand skall eventuellt reparationsanspråk ställas mot fordonstillverkarens garanti eller maskinskadeförsäkringen.

 

 • Reparationen av fordonet skall utföras så att skadan motsvarar det skick som var precis före skadetillfället, eller bättre.

Hitta oss

 

 

Gullivervägen 11, 176 77 Järfälla

Email: Martin@MJMS.se

Tel: (+46) 070 522 51 59

 

Snabblänkar

 

 

Hem  | Om

ProdukterProjects

Kontakta oss

 

Copyright MJMS SWEDEN AB © All Rights Reserved